28 Eylül 2015 Pazartesi

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu ve Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir?

Özel hayatın gizliliği, insanın sosyal hayat içerisinde sağlıklı bir birey olarak varolması için korunan bir hukuki değerdir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile özel hayata müdahale girişimlerinden bireyin korunması amaçlanmıştır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişinin başkaları tarafından bilinmesini istemediği hayatının özel alanlarına girilmesini cezalandırarak bireye hukuki güvenlik sağlar.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Şartları (TCK md. 134)

Birey sosyal hayatın farklı katmanlarında kendi hayatına ait farklı varoluş biçimleriyle ortaya çıkar.Özel hayatın gizliliği suçu ile yalnızca bireyin “özel hayatının gizliliği” kapsamında olan alana müdahale edilmesi halinde cezalandırılması söz konusudur.
Özel hayat birçok farklı katmandan oluşmaktadır. Özel hayatın gizliliği suçu ile özel hayatın yalnızca gizli alanı koruma altına alınmıştır. Bireyin sinema veya tiyatroya gitmesi, havuza girmesi, spor yapması da özel hayattır. Fakat toplumun diğer bireyleriyle aynı alanlarda yapılan bu faaliyetler“özel hayatın gizliliği” kapsamına alınabilecek faaliyetler değildir. Özel hayatın gizliliği, kişisel faaliyetlerin toplumun diğer bireyleri tarafından bilinmesinin istenmediği noktada başlar. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da bireyin bilinmesini istemediği bu özel alana müdahaleyi engellemek için ihdas olunmuştur.
Özel hayat, başkalarının bilmediği ve bilmesi gerekmediği, kişinin herkesten gizlediği hayatıdır. Özel hayatın sosyal yaşamın her alanında var olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. Birey, ister özel konutunda isterse sokak, park, iş ve alışveriş merkezleri gibi sosyal alanlarda olsun mutlaka her alanda özel hayatı vardır. Örnek vermek gerekirse, alışveriş merkezinde alışveriş yapan bir kadının alelade fotoğrafının çekilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaz. Ancak, aynı kadının eteğinin altına kamera tutarak fotoğraf çekmek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Çünkü birinci fiil de birey, sosyal hayatın ortak alanında gözlemlenmekte, ikinci fiilde ise her ne kadar birey sosyal içerisindeyse de tamamen özel hayatının gizliliği ihlal edilmektedir.
Bir kimsenin açık alandaki alelade resimlerinin sık sık çekilmesi halinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşmasa da, TCK md. 123’te tanımlanan “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçu oluşabilir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi – Esas No: 2011/20055, Karar No: 2012/5809).

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ozel-hayatin-gizliligini-ihlal-sucu.html

22 Eylül 2015 Salı

Şufa Hakkı (Önalım Hakkı) Davası

https://barandogan.av.tr/blog/gayrimenkul-hukuku/sufa-hakki-onalim-davasi.html

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davası

https://barandogan.av.tr/blog/gayrimenkul-hukuku/izale-i-suyu-ortakligin-giderilmesi-davasi.html

Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa (Meşru Savunma) Meşru Müdafaa ( Meşru Savunma ) Nedir?

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/mesru-mudafaa-mesru-savunma-nedir.html

Ceza Hukukunda Haksız Tahrik İndirimi


Haksız Tahrik Nedir?

Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi halinde ceza sorumluluğunu azaltan bir ceza indirimi nedenidir. Haksız tahrikaltında suç işleyen kişinin kusur yeteneğinde bir azalma söz konusudur. Kusur yeteneğinde azalma meydana gelen fail, haksız tahrik altında suç işlediğinden ceza indiriminden yararlanır.

Haksız Tahrik


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/haksiz-tahrik-indirimi-nedir.html

İstanbul Barosu, Adliyeler ve İstanbul'da Avukat

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/istanbul-bakirkoy-avukat-ve-ceza-avukati.html

16 Eylül 2015 Çarşamba

Özel Hukuk İlişkilerinde Avukat

Avukat ve Avukatın Özel Hukuktaki İşlevi

Avukat, ister ceza avukatı olsun isterse özel hukuk alanında çalışan bir avukat olsun temelde işlevi savunma yapmaktır. Ceza avukatı nasıl hem mağdurun hem de sanığın haklarını savunuyorsa, bir tazminat avukatı da borçlunun veya alacaklının haklarını savunur.
Özel hukuk içindeki her alanın kendine özgü bir avukatlık pratiği vardır. Örneğin, boşanma avukatıolarak çalışan avukatlar, aile hukukunun kendine özgü süreçlere sahip olduğunu tarafların birbirini yıpratan bu süreç içerisinde zaman zaman kavga ettiğini, tedbir niteliğinde bazı önlemler alınarak bu sürecin kolaylaştırılması gerektiğini bilirler. Gayrimenkul avukatı olarak bilinen avukatlar, gayrimenkule ilişkin davaların birçok faktör nedeniyle uzun süreceğini dava sürecinde çıkan problemlerin aşama aşama çözülerek sonuca gidilmesi gerektiğini bilirler.

Avukat

Hangi alanda avukatlık yapılırsa yapılsın avukatın temel işlevi savunma yapmaktır. Özel hukuk alanında da avukat temelde savunuma işlevini yerine getirmektedir. Her alanın savunma faaliyeti ayrı bir özellik arzettiğinden özel hukuk alanında avukatlık yapan avukat bu alanın hukuk kavramlarına hakim olmalıdır.


http://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/avukat-istanbul-ozel-hukuk-avukati.html

Gayrimenkul Avukatının İşlevi

http://barandogan.av.tr/blog/gayrimenkul-hukuku/gayrimenkul-avukati-istanbul.html

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu, bir kimsenin haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının kendisine bildirilmesiyle meydana gelir. Tehdit suçunun oluşmasına neden olan bu bildirim, söz ile yapılabileceği gibi davranış yoluyla da yapılabilir. Tehdit suçunda korunan hukuki değer kişilerin iç barışı, karar verme ve hareket etme özgürlüğüdür.

Tehdit Suçu Kimler Aleyhine İşlenebilir?

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçu ancak gerçek kişiler aleyhine işlenebilir. Tüzel kişiler aleyhine tehdit suçunun işlenmesi mümkün değildir. Çünkü tehdit suçu ile kişilerin manevi dünyası korunmaktadır. Örneğin, “B şirketini yok edeceğim “ şeklindeki bir beyan B şirketi açısından tehdit suçunu oluşturamaz, koşulları varsa ortakları veya çalışanları aleyhine tehdit olarak kabul edilebilir.http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/tehdit-sucu-sartlari-cezasi.html

10 Eylül 2015 Perşembe

Açık Cezaevine Geçiş Şartları

Açık Cezaevi Nedir?

Açık cezaevi, ceza miktarının azlığı veya belli bir kısmının kapalı cezaevinde infaz edilmiş olması halinde, iyi halli hükümlünün toplumla yeniden bağ kurması ve üretim faaliyetine katılması için tasarlanmış cezaevi olarak tanımlanmaktadır. Açık cezaevinin içinde çeşitli meslek ve sanatları hükümlüye öğretmeye yarayan iş atölyeleri vardır. Hükümlü, belli bir süre sonra belli aralıklarla dışarıya çıkıp ailesiyle vakit geçirebilmektedir. Firara karşı güvenlik önlemleri sıkı olmayan açık cezaevine geçiş şartları bir yönetmelikle düzenlenmiştir.

Açık Cezaevine Geçiş Şartları

Açık Cezaevine Geçiş Şartları

Açık cezaevine geçiş şartları, açık cezaevine ayrılma yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmelikle kimlerin kapalı cezaevine girmeden doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı olduğu, kimlerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma hakkına sahip olduğu ve açık cezaevine geçiş hakkı olmayan hükümlülerin kimler olduğu ifade edilmiştir.

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/acik-cezaevine-gecis-sartlari.html