16 Eylül 2015 Çarşamba

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu, bir kimsenin haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının kendisine bildirilmesiyle meydana gelir. Tehdit suçunun oluşmasına neden olan bu bildirim, söz ile yapılabileceği gibi davranış yoluyla da yapılabilir. Tehdit suçunda korunan hukuki değer kişilerin iç barışı, karar verme ve hareket etme özgürlüğüdür.

Tehdit Suçu Kimler Aleyhine İşlenebilir?

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçu ancak gerçek kişiler aleyhine işlenebilir. Tüzel kişiler aleyhine tehdit suçunun işlenmesi mümkün değildir. Çünkü tehdit suçu ile kişilerin manevi dünyası korunmaktadır. Örneğin, “B şirketini yok edeceğim “ şeklindeki bir beyan B şirketi açısından tehdit suçunu oluşturamaz, koşulları varsa ortakları veya çalışanları aleyhine tehdit olarak kabul edilebilir.http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/tehdit-sucu-sartlari-cezasi.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder