29 Ocak 2016 Cuma

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Yargıtay Kararları

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, TCK’nın dokuzuncu bölümündeki özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı gizli suçlardan olup, salt gazetecilik mesleğini icra etmek ya da haber içerikli bir internet sitesi kurmak, kişilerin özel hayatlarına koşulsuz ve sınırsız şekilde müdahalede bulunma hakkı vermez. Bilinmesinde kamu yararı olan bir bilgiye ulaşmak saikiyle hareket edilmesi ya da tesadüfen böyle bir bilginin öğrenilmiş olması halinde dahi bu sonuç değişmez. 

https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ozel-hayatin-gizliligini-ihlal-sucu-yargitay-kararlari.html

18 Ocak 2016 Pazartesi

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten adam yaralama suçu, bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan etkili bir eylem işlemek suretiyle zarar verilmesidir. Kasten adam yaralama suçu, TCK md. 86’da ‘vücut dokunulmazlığına karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir.
Kasten Adam Yaralama Suçu Şikayet Süresi
Kasten adam yaralama suçu, ileride açıklayacağımız üzere basit ve nitelikli haller olmak üzere iki farklı şekilde işlenebilir. Suçun basit hallerinden biri olan “basit tıbbi müdahale ile (BTM) giderilebilecek” adam yaralama suçları şikayete tabidir. BTM ile giderilebilecek adam yaralama suçunda şikayet süresi 6 aydır. Mağdur 6 ay içinde şikayetçi olmazsa şikayet hakkı ortadan kalkar.
Suçun nitelikli halleri ve “basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek” basit yaralama suçu şikayete tabi değildir. Suç şikayete tabi olmadığı için herhangi bir şikayet süresi yoktur. Savcılık, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman resen soruşturma yapabilir. Suçun bu hallerine dair en düşük dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kasten-adam-yaralama-sucu-cezasi.html

12 Ocak 2016 Salı

Hukuk Bürosu ve İstanbul Hukuk Büroları

Hukuk Bürosu Nedir?

Hukuk bürosu, avukatlık faaliyetinin yürütüldüğü temel mekanlardan biridir. Hukuk büroları, bir taraftan danışmanlık hizmeti sunarken, diğer taraftan dava takip işlemlerini yürütür. Hukuk büroları, avukatlık büroları veya avukatlık ofisleri olarak da adlandırılırlar. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın hukuk bürosu, avukatların mesleki faaliyet icra ettiği ve kamu hizmeti verilen bir alandır.

Hukuk Bürosu ve Barolar

Hukuk bürosu, avukatların çalışma alanı olarak hem özel nitelikli hem de kamu hizmeti vermesi nedeniyle kamusal nitelikli bir alandır. Barolar ise avukatların kayıtlı olduğu bir meslek kuruluşudur. Avukatlar baroya kaydolmadan avukatlık mesleğini icra edemeyecekleri gibi hukuk bürosu da açamazlar. Türkiye’nin her ilinde bir adet baro bulunur. Barolar, avukatların mesleki faaliyetine müdahale niteliğinde bir yetkiye sahip değildir. Barolar, avukatlık mesleğinin yapılmasını kolaylaştırmak, avukatlar arasında dayanışmayı sağlamak ve insan haklarını savunmak için kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Türkiye’de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar bağımsızdır. Avukatların mesleki faaliyetlerinin kapsamı, mesleğin nasıl icra edileceği, avukat-müvekkil ilişkileri Avukatlık Kanunu ile düzenlenmiştir. https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hukuk-burosu-istanbul-hukuk-burolari.html

7 Ocak 2016 Perşembe

Tekerrür Nedir? Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi

Tekerrür, daha önce işlenen bir suçun cezası kesinleştikten belli bir süre sonra ikinci bir suç işlenmesidir. Suçta tekerrür, ancak ilk işlenen suç kesinleşmişse söz konusu olabilir. Suçta tekerrür hükümleri uygulanan mahkum, cezasını “mükerrirlere özgü infaz rejimi” çerçevesinde infaz eder. Tekerrür, hükümlünün ikinci kere suç işlemesi nedeniyle, ilk kez suç işleyen bir kişiye göre daha ağır bir yaptırım sistemiyle karşılaşması için TCK md. 58’de düzenlenmiştir.


https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/tekerrur-nedir.html