3 Mart 2016 Perşembe

CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri-5 / Non (Ne) Bis İn İdem / İstanbul Avuk...Non bis in idem - Ne bis İn idem - Bir fiil nedeniyle iki kez yargılama olmaz - Bir fiilden iki kez ceza verilemezNon bis in idem kuralı, aynı fiil nedeniyle birden fazla soruşturma ve kovuşturma yapılmamasını, birden fazla ceza verilmemesini ifade eder. TCK md. 44'e göre tek bir fiil nedeniyle birden fazla suç işlendiğinde faile en ağır cezayı gerektiren suçtan ceza verilir. CMK 223/7 gereği,  "aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir" hükmünü amirdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder