22 Nisan 2016 Cuma

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu ve CezasıKişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir kimsenin “bir yere gitmek” veya “bir yerde kalmak”özgürlüğünden mahrum edilmesidir. Yani, fail tarafından mağdurun serbestçe hareket etmesinin engellenmesidir.
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, diğer adıyla hürriyeti tahdit suçu, kişi özgürlüğü ve güvenliğini koruyan bir suç olarak TCK md.109’da “hürriyete karşı suçlar” bölümü altında düzenlenmiştir.
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, bireylerin kendi istekleri ve serbest iradeleriyle hareket etme özgürlüğünü güvence altına alan bir suç tipidir.https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/kisiyi-hurriyetinden-yoksun-kilma-sucu-cezasi.html

1 Nisan 2016 Cuma

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Temyiz Dilekçesi

Nitelikli dolandırıcılık suçu, en çok işlenen suçlardan biridir. Nitelikli dolandırıcılık suçuna dair temyiz dilekçesi her olayın özelliğine göre farklılık arz eder. Burda yer verdiğimiz temyiz dilekçesi somut bir olaya ilişkin örnek bir temyiz dilekçesidir.
Aşağıda yer alan temyiz dilekçesi mağdurların sanık aleyhine yaptıkları bir temyiz başvurusuna ilişkindir.