24 Ekim 2016 Pazartesi

Ceza Hukukunda Dava ve Ceza Zamanaşımı


Dava ve Ceza Zamanaşımı Nedir?

TCK md. 66’da düzenlenen dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise, devletin cezalandırma hakkından vazgeçmesi ve ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur.
TCK md. 68’de düzenlenen ceza zamanaşımı, mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden itibaren belli bir sürenin geçmesiyle hükmün infaz edilmesinden vazgeçilmesidir. Dava zamanaşımında devletin cezalandırma hakkı ortadan kalkarken, ceza zamanaşımında hükmedilen cezanın infaz edilmemesi söz konusudur.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/dava-zamanasimi-ceza-zamanasimi-nedir.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder