17 Mayıs 2017 Çarşamba

Ceza Hukukunda Ön Ödeme

Ceza hukukunda önödemeuzlaşmaya tabi suçlar hariç olmak üzere sadece adli para cezası yaptırımını içeren suçlarda veya yasa maddesinde belirlenen hapis cezasının üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlarda failin belli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayan bir kurumdur (TCK m.75). Uygulamada, mahkeme veya savcılık tarafından yapılan ödeme önerisine halk arasında “ön ödeme emri” denildiği görülmektedir.
https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/onodeme-nedir-on-odemeye-tabi-suclar-tck.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder