31 Ağustos 2015 Pazartesi

Avukat ve Uluslararası Alanda Avukatlık

Avukat ve avukatlık tekelinin ne olduğu, avukatın avukatlık mesleğini icra ederken coğrafi olarak hangi sınırlar içerisinde mesleği ifaya yetkili olduğu, uluslararası mahkemelerde avukatlık mesleği, ceza avukatı veya başka alanlarda çalışan avukatların uluslararası mahkemelerde nasıl avukatlık yapabilecekleri, hangi uluslararası mahkemelerde avukatlar tarafından savunma yapılabileceği anlatılmış

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/avukat-ve-avukatlik-meslegi.html

27 Ağustos 2015 Perşembe

Bilişim suçu nedir?

Bilişim suçu nedir?

Bilişim suçları nelerdir sorusunun cevabı çok geniş bir alanı kapsar. Bilgisayar, tablet, cep telefonu, pos makinası gibi araçlar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen suçlara bilişim suçlarıdenilmektedir. Bilişim suçu terimi yerine bilgisayar suçu, internet suçu, elektronik ortamda işlenen suçlar gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasına bilişim, bu süreçte işlenen suçlar da bilişim suçları olarak tarif edilebilir.

Bilişim Suçları Nasıl Tespit Edilir?

Bilişim suçlarının tespiti için çoğu zaman Microsoft Corporation şirketinden yardım alınmaktadır. Öncelikle erişilen bilişim sisteminin müştekiye ait olup olmadığı belirlenmektedir. İşlenen bilişim suçunun özelliğine göre kullanıcıların IP adresleri tespit edilmekte, bilgisayar harddisklerine el konularak incelenmektedir. Şüpheli, söz konusu bilgisayarı veya elektronik aracı başkasının kullandığı savunmasını ileri sürüyorsa bu savunma çerçevesinde başkasının sisteme girip girmediği incelenmektedir. Eğer şüpheli kendi bilgisayarı veya elektronik aracı dışında bir bilgisayar veya araç kullanarak mağdurun sistemine girmişse buna dair inceleme ve araştırma yapılır, varsa bu hususla ilgili tanıklar dinlenir. Bilişim suçları yalnızca teknoloji kullanılarak ispatlanmaz, bilisim suçunun özelliğine göre tanıklarla da sonuca ulaşılabilir.http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/bilisim-suclari-nelerdir.html

Ceza avukatı

Ceza Avukatı Nedir?

Türkiye’de ceza avukatı adı altında ayrı bir avukatlık dalı yoktur. Halk arasında ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukatlara ceza avukatı denildiği için biz de makalemizdeceza avukatı kavramını kullanacağız. Ceza soruşturması veya yargısı suçun işlenmesinden sonra başlayan bir faaliyettir. Ceza avukatı da çoğunlukla suç işlenmesinden sonra bu sürecin tarafı olan kişilere hukuki yardım yapar.
Suç şüphesi altındaysanız, hakkınızda yakalama işlemi yapılmış olsun veya olmasın, bir ceza avukatıvasıtasıyla savunma yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer suçun mağduruysanız aynı şekilde şikayet hakkınızın etkin bir biçimde savunulması için ceza avukatına başvurabilirsiniz.http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ceza-avukatinin-islevi.html

Bedelli Askerlik

http://barandogan.av.tr/blog/hukuk-haberleri/bedelli-askerlik.html

14 Ağustos 2015 Cuma

Denetimli Serbestlik Nedir?

1. Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Suç işleyen kişi sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir. Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyla bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır. Denetimli serbestlikuygulaması birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu yazımızda 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesi gereği getirilen denetimli serbestlik uygulamasından bahsedeceğiz.

2. Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik yasası olarak bilinen yasa, esasen 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesiyle getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir. Bu yasaya denetimli serbestlik yasası denilmesinin sebebi 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na yapılan bir ilaveyle birçok kişinin cezaevinden tahliyesinin sağlanmış olmasıdır. Biz de anlaşılır olabilmek için “denetimli serbestlik yasası” kavramını kullanacağız.

Denetimli Serbestlik Nedir

http://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/denetimli-serbestlik-nedir.html