3 Mart 2016 Perşembe

CMK Ceza Avukat Eğitim Semineri-2 / Suç İsnadı Nedir / İstanbul Avukat B...Suç İsnadı Nedir?


Suç isnadı, kanun tarafından suç olarak kabul edilmiş bir fiilin işlendiğinin iddia makamı tarafından şüpheli veya sanığa bildirilmesidir. Suç isnadı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3 maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu 147/1-b maddesi gereği usulüne uygun yönetilmelidir. Usulüne uygun yöneltilmiş bir suç isnadından bahsedebilmek için şüpheli veya sanığa, isnadın dayanağı olan fiil açıkça anlatılmalı ve fiilin hangi suçu oluşturduğuna dair iddia makamının hukuki nitelendirmesi bildirilmelidir. Yani, "sizi hırsızlık suçu ile suçluyoruz" şeklindeki bir beyan usulüne uygun bir suç isnadı değildir. Çünkü, bu durumda suç vasfı bildirilmesine rağmen suçun dayanağı olan fiil açıkça anlatılmamıştır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder